Bejegyzések itt: Dokumentumok

2017. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

Boróka Magyar-Székely Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Boróka Magyar-Székely Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya
Hatályos: 2016. 05. 19-től

A szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PDF

Kovásznán tartott előadás az Egyesület eddigi tevékenységéről

2016, Kovaszna, az előadás diái a bejegyzésben

Elnöki beszámoló a Boróka Magyar Székely Kulturális Közhasznú Egyesület 2015 évi munkájáról és tevékenységéről

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A BORÓKA MAGYAR SZÉKELY KULTURÁLIS EGYESÜLET 2015 ÉVI MUNKÁJÁRÓL (Docx)

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Boróka Egyesületet

Ezt a következőképpen teheti meg: a. A rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezze el, vagy lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen, vagy postán juttassa el a május 21-i határidőig az adóhatóságnak. b. Nyilatkozatát megteheti a személyi jövedelemadó bevallással együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező “perforált” íven is, amelyet majd az adóhatóság választ […]

Közhasznúsági jelentés

A BORÓKA MAGYAR SZÉKELY EGYESÜLET 2014-es év munkásságának és KÖZHASZNÚ, gazdasági és kulturális tevékenységének beszámolóját tartja meg 2015 április 23. du. 18.30 órakor a Mogyorósi János Városi könyvtárban. Az éves közgyűlés elnöki beszámolóját a Boróka egyesület elnöke tartja meg. Közgyűlést levezető elnök: Bokor Ildikó Adminisztrációs munkatársként segítséget nyújt: főtitkár személyében Gyulavári György Gazdasági tájékoztatót tart […]

Alapszabály

A Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület Alapszabálya Elhatározva a Boróka Magyar-Székely Kulturális Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet új alapszabályát: […]

Oklevél – III. Gyulai Civil Hét

Taglista

Tagok listája a bejegyzésben.